RESERVERINGEN
Ik machtig Stichting Culturele Dialoog Ermelo (SCDE) (incassant-ID: NL56ZZZ081074830000), middels een eenmalige SEPA-machtiging het verschuldigde bedrag af te schrijven.

Met deze machtiging geeft u toestemming aan de Stichting Culture Dialoog Ermelo (SCDE), Raadshuisplein 4, 3851 NT Ermelo, om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven wegens reservering toegangskaarten en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de SCDE. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.